399529063_733512252137424_195931244360519190_n.jpg

“ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปันง้าว และเข้าเยี่ยมเยือนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการสร้างฝายชุมชน ”

 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำเภอห้างฉัตร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปันง้าว ตรวจสภาพสนามกีฬาเพื่อปรับปรุง ให้เด็กนักเรียนได้ใช้เล่นกีฬา ทำกิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมของชุมชนต่อไป
จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ นายจู วงศ์สายใจ อายุ 70 ปี ผู้ประสบอุบัติเหตุขาหัก จากการร่วมเป็นจิตอาสาสร้างฝายชุมชนบ้านแม่อิบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ ซึ่งเป็นฝายชุมชนที่ อบจ.ลำปาง สนับสนุนการก่อสร้างโดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากของชุมชนบ้านแม่อิบ
 
399651373_733512762137373_2650314401136832768_n.jpg 399529072_733512848804031_7760158793725018429_n.jpg 399543848_733512822137367_3879233279519482136_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง