398298249_733416512146998_5237850412312835272_n.jpg

“แข่งขันเรือยาวประจำปี 2566”

 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธาน แข่งขันเรือยาวประจำปี 2566 เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่สืบสานมาช้านาน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนตำบลน้ำโจ้ รักษาเอกลักษณ์ ของชาวตำบลน้ำโจ้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของตำบลน้ำโจ้ โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชลธานี เชื้อน้อย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำปาง เขต 3 นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ เขต 2 ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมงาน ณ บริเวณลำน้ำจางบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.

 

398374029_733416785480304_3027951549570927185_n.jpg 398287987_733416445480338_1078915896422949090_n.jpg 398601355_733416765480306_159084376123535756_n.jpg

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง