398025002_731673972321252_2630024551265760319_n.jpg

 

“ประชุมแผนงานร่วมทุนสนันสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดลำปาง”

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม แผนงานร่วมทุนสนันสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินงานของ บุคลล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นางสาวศิริพร ปัญญาแสน หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส.ลำปาง พร้อมคณะ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

 

398697363_731674032321246_3285068752057669482_n.jpg 398675357_731674235654559_4938485438374258884_n.jpg 397918844_731674178987898_5193766401289368869_n.jpg

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง