398222151_730356042453045_1557492410032464981_n.jpg

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. นายชนาธิป เสมแย้ม รอง ผวจ.ลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เถิน เขต 1 นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 2 นายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 3 นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ลำปาง ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยลงพื้นที่จำนวน 4 จุด ได้แก่
1. ฝายโป่งผาก บ้านเด่นไม้ซุง ม.14 ต.เวียงมอก อ.เถิน ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ฝายขาด ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและเรือกสวนไร่นา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม โดย อบจ.ลำปาง นำเครื่องจักรกลมาถมดินลงหินซ่อมแซมฝายในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
2. สะพานท่าม่าน บ้านสะเลียมหวาน ม.3 ต.เวียงมอก อ.เถิน สะพานหักครึ่งไม่สามารถใช้สัญจรได้
3. สะพานบ้านห้วยเตาปูน ม.11 ต.เวียงมอก อ.เถิน สะพานขาดได้รับความเสียหายอย่างมาก
4. สะพานบ้านน้ำล้อม ม.1 ต.เกาะคา อ.เกาะคา สะพานทรุดตัวไม่สามารถใช้สัญจรได้
นายก “ตวงรัตน์” ได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ต่อคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้
1. ขอให้แก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากงบประมาณและระยะเวลาจำกัด ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันต่อความต้องการ
2. พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตการก่อสร้างในพื้นที่ กรณีจำเป็นเร่งด่วน
3. ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมาธิการฯ ผลักดันงบประมาณให้กับจังหวัดลำปางในภาพรวมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เนื่องจากจังหวัดลำปางเกิดอุทกภัยหนักในรอบ 10 ปี โดยมี 5 อำเภอที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย อ.เถิน อ.สบปราบ อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.แม่พริก ซึ่งมีฝาย สะพาน และพื้นที่หลายแห่งได้รับความเสียหาย แต่ศักยภาพด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองบประมาณของจังหวัดมีไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที อีกทั้งความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป.
 
398233642_730355602453089_1647735498815264983_n.jpg 398232851_730356585786324_5475134930944441593_n.jpg 398229660_730356169119699_5311377393298735116_n.jpg
 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง