395799193_727106652777984_8751080963820181792_n.jpg

การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีลำปาง

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้
นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานอุทยานธรณีลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง
เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีลำปาง มุ่งสู่การเป็นแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาในระดับประเทศและระดับโลก และการบริหารจัดการแบบองค์รวม.
 
395771986_727106682777981_1612803818908240901_n.jpg 395794938_727106639444652_6468727879779907272_n.jpg 395772196_727106736111309_7931052966036522356_n.jpg
 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง