394288016_724368549718461_8102358167354020587_n.jpg

นายกตวงรัตน์ ส่งเสริมประชาชนเล่นกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง

"แม่ทะคัพ" ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 10..00 น.
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง"แม่ทะคัพ ครั้งที่ 1 ณ สนามโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยนายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แม่ทะ ในฐานะประธานชมรมกีฬาตำบลบ้านบอมกล่าวรายงาน
🔷โดยชมรมกีฬาตำบลบ้านบอม ได้กำหนดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นประชาชน"แม่ทะคัพ ครั้งที่ 1 " เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหญิงในอำเภอแม่ทะได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ โดยจัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 .
 
394287930_724368633051786_8683489794647195515_n.jpg 394520481_724369523051697_2151849186557824656_n.jpg 394803641_724369003051749_7580968429199571054_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง