393392113_722137176608265_7037743242215600142_n.jpg

มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงการเงินและรู้ทันพนัน

 

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร "พี่เลี้ยงทางเงินและรู้ทันพนัน" โดยนายพันธ์ศักดิ์ คำแก้ว ประธานคณะทำงานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
🔷การอบรมหลักสูตร "พี่เลี้ยงทางเงินและรู้ทันพนัน" จัดขึ้น ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯลำปาง
โดยศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์ หยุดพนัน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
🔷มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้สังคมเกิดความตื่นตัวต่อโทษภัยของการพนัน และผลักดันให้เกิดนโยบาย/มาตรการที่ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนัน ทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันจึงจัดการอบรมหลักสูตร "พี่เลี้ยงการเงินพนัน" ให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและบุคคลที่สนใจ เมื่อผ่านการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำชุดความรู้ที่ได้ไปใช้ในหน่วยงานหรือชุมชนต่อไปได้.
 
393396520_722136959941620_6914398167627515802_n.jpg 393616658_722137049941611_3216869355317667669_n.jpg 393467092_722131573275492_4765806819210351089_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง