384195971_713353744153275_2041596275569728029_n.jpg

“โครงซ่อมสร้างถนนลาดยาง”

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามงาน
-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมงานอำนวยความปลอกภัยจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0039 ตำบลแจ้ซ้อน - ตำบลเมืองปาน ช่วงบ้านสบลี หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน - บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผิวจราจรในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาผิวจราจรเพื่อประชาชน.
 
382973197_713354030819913_4950613408161167305_n.jpg 384198077_713354054153244_7760968814827211334_n.jpg 384228192_713353780819938_2241072855021308737_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง