385888915_713254187496564_4196835993915452974_n.jpg

สโมสรโรตารี่ลำปาง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ อบจ.ลำปาง

เพื่อนำไปส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง และนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากสโมสรโรตารี่ลำปาง โดยพ.ญ.อภิญญา สัชฌะไชย นายกสโมสรโรตารี่ลำปาง พร้อมด้วยนายอนุวัตร ภูวเศรษฐ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี่ลำปาง และคณะ นำเครื่องใช้อุปโภคบริโภค มามอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้
 
386509281_713254230829893_3352869611181480778_n.jpg 386553402_713254257496557_2314709141059201658_n.jpg 386512085_713254270829889_6012633117426369746_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง