376493178_698423008979682_8385994047382287018_n.jpg

 

“นายกตวงรัตน์ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ”

 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลชมพู จังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพูและตำบลพระบาท เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ ณ ตำบลชมพู จังหวัดลำปาง พร้อมให้เงินช่วยเหลือ และจัดทำอุปกรณ์กายภาพ โดย
รายแรก 3 พี่น้อง ป่วยพิการแขนขา สติปัญญา และหูหนวก อยู่ที่ บ้านหนองเจริญ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
รายที่ 2 อุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซต์ ป่วยพิการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกทางขวา และได้รับกระทบกระเทือนทางสมองป่วยมาเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
รายที่ 3 ป่วยพิการ นอนติดเตียง บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง พร้อมด้วย นายดนูดล วรรณปลูก อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายสุชาติ จันต๊ะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่
 
376412723_698424888979494_6645880508649851622_n.jpg 376481252_698425075646142_7056996873393045426_n.jpg 376413922_698424922312824_761457701900039337_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง