375821186_697745869047396_3135358902750280586_n.jpg

 

อบจ.ลำปางร่วมกิจกรรม “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่”

ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่พริก

 

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย พ.ต.ท พิมล คงทอง ส.อบจ.ลำปาง อำเภอแม่พริก หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายกองตรี ปิยะวุฒิ พิทักษ์บริบาล นายอำเภอแม่พริก หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฯ
การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดบูธนิทรรศการ และให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การรับชำระภาษีแล้ว ทั้งนี้ยังมีการให้ความรู้สำคัญที่ประชาชนทุกคนควรรู้ อาทิ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง ซึ่งผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถขอรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้ รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของ อุทยานธรณีลำปาง (Lampang Geopark) โดยได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น และมีเป้าหมายที่จะผลักดันเพื่อก้าวสู่อุทยานธรณีระดับประเทศตามหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่มีชุมชนเป็นรากฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
376620520_697746365714013_1932022378463014012_n.jpg 373652630_697746272380689_1571918245553187914_n.jpg 376624161_697746189047364_7342405406697138982_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง