372680733_694293536059296_4094546077700758135_n.jpg

“ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”

 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะผูุ้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปาง มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ชั้นเลิศส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ
1. รูปแบบการดำเนินการ Extended OPD ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2. แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
- การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3.การจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
372689615_694294702725846_176167400375703900_n.jpg 369796237_694326316056018_5024833709549958554_n.jpg 371890553_694293339392649_1333508155122389193_n.jpg
 
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง