372673554_693170999504883_6048590143794558783_n.jpg

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติไม่ให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
🔷โดยเวลา 09.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ. ลำปางมอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ ลำปางเป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กล่าวต้อนรับ น.ส.เพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน
🔷นางธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาอบจ.ลำปางเขต 1 อ.แม่เมาะ นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นายกิติพงษ์ หล่อกอง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด
🔷เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
🔷เยาวชนและผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทำให้มีทางออกในการแก้ไขปัญหาและสามารถป้องกันได้
🔷เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้เยาวชนและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาเรื่องเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
♦️ทีมวิทยากรจากกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย
♦️นายยงยุทธ วงค์วิชัย รองประธานกลุ่มฯ
♦️นางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ เลขานุการ
♦️ดร.จิรภัทร หลงกุล คณะทำงาน
♦️นางสาวนันทกา โกมลเสน คณะทำงาน
อบรมให้ความรู้และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ดังนี้
♦️กิจกรรมที่ 1 Introduction และ Warm Up
กิจกรรมสัมพันธ์ ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย
โดย นางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ และ ดร.จิรภัทร หลงกุล
♦️กิจกรรมที่ 2 "ทางเลือก ทางไหน"
การตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ และการมีเพศสัมพันธ์
โดย นายยงยุทธ วงค์วิชัย และนางสาวนันทกา โกมลเสน
♦️กิจกรรมที่ 3 "รู้ทัน ก่อนเลือก"
วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทัศนะหญิงชาย ในเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศ และการป้องกันตนเอง
โดยนายยงยุทธ วงค์วิชัย และนางสาวนันทกา โกมลเสน
♦️กิจกรรมที่ 4 "เลือกแล้ว รับผิดชอบ"
รู้ถึง "ทางเลือก" ที่ปลอดภัย หากอยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อมและรู้แหล่งบริการปรึกษา
โดย นางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ และดร.จิรภัทร หลงกุล
 
372641689_693197759502207_6991920000207230028_n.jpg 372621340_693196062835710_308129338160353187_n.jpg 372985451_693197822835534_7046682717491476888_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง