370772886_692044322950884_4584049151954162686_n.jpg

อบจ.ลำปาง สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี

โรงเรียนเมืองยาววิทยา

 

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายบุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 2 นายบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมมอบงบสนับสนุน โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี โรงเรียนเมืองยาววิทยา โดยมี นายอนันต์ เงาเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยา ได้พัฒนาการเรียนการสอนด้านทักษะตามกลุ่มสาระวิชาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี เพื่อให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาทักษะความสามารถด้านดนตรีได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

370604835_692046012950715_2492538359620013033_n.jpg 371822411_692045629617420_705871398410892846_n.jpg 370300271_692044966284153_8576183998413207890_n.jpg

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง