369650445_690601896428460_2614335990361656905_n.jpg

 

"กาดฮอมฮัก รักถิ่นเกิด"

 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ กาดนั่งก้อม @หนองกระทิง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดงาน กาดฮอมฮัก รักถิ่นเกิด โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัด ทั้ง 13 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน
ด้วยจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย และเชื่อมโยงช่องทงการตลาดอาหารปลอดภัย จับคู่ทางธุรกิจ และบูรณาการความร่มมือเครื่อข่ายภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
 
369600492_690604529761530_5656203254641836698_n.jpg 369593416_690604829761500_2977319862431866560_n.jpg 369592600_690605009761482_8170567732158723781_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง