369732232_690242176464432_8132689100171495318_n.jpg

อบจ.ลำปางส่งเสริมการศึกษามอบสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีแก่โรงเรียนบ้านสบพลึงและโรงเรียนบ้านอ้อน

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง และนายบุญส่ง ศรีกอนติ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมมอบสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี แก่โรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกอบด้วย
🔷โรงเรียนบ้านสบพลึง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
อบจ.ลำปางอุดหนุนงบประมาณ จำนวน 379,000 บาทและโรงเรียนสมทบจำนวน 10,000 บาท รวมงบประมาณ 389,000 บาท
♦️โดยนางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง ผอ.รร.บ้านสบพลึงพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและรับมอบ
🔷โรงเรียนบ้านอ้อน ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
อบจ.ลำปางอุดหนุนงบประมาณ จำนวน 486,000 บาทและโรงเรียนสมทบจำนวน 14,000 บาท รวมงบประมาณ 500,000 บาท
♦️โดยนายวีรยุทธ ควรคิด ผอ.รร.บ้านอ้อน พร้อมด้วยนางอำพร คิดตาโย นายก อบต.บ้านอ้อน นางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและรับมอบ
🟣โดยนายธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.งาว นายสมคิด จิตปลื้ม สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง เขต 2 อ.งาว นายธนายุทธ คำภีระ รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ร่วมในพิธีรับมอบเครื่องดนตรีแก่โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง
 
369727900_690246589797324_2359393747714868384_n.jpg 370004720_690246499797333_4767256285901974913_n.jpg 369737389_690246649797318_3904277549522320937_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง