369351298_689016093253707_6784123486213591173_n.jpg

 

อบจ.ลำปาง มอบสื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน ICT

โรงเรียนบ้านนาคต ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบมอบสื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน ICT ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคต ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาทักษะตามกลุ่มสาระวิชาด้านเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ โดยนางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาคต พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายกตวงรัตน์ได้เยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในวันนี้

369845741_689016246587025_2498630172576995766_n.jpg 369724821_689016033253713_2374934706147138684_n.jpg 369972793_689016573253659_4191290712117880288_n.jpg

 

 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง