369159910_688404326648217_5206330609360835395_n.jpg

 

"ลงพื้นที่สำรวจ "แม่น้ำจาง" อำเภอแม่ทะ”

 

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่สำรวจ แม่น้ำจาง อำเภอแม่ทะ เพื่อลอกวัชพืช ให้สามารถสูบน้ำมาใช้ในครัวเรือนได้ ในตำบลแม่ทะ และตำบลนาครัว พร้อมด้วย นายสุนทร สายเปียง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 1 นางอำไพ หนองเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 1 นางสาวรัตนา อุดคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 1 นางปรียาพร บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 1 นายประพันธ์ สายปัน ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแม่ทะ และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง…
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อประชาชน.
 
368036399_688404909981492_7930549688999597043_n.jpg 368938284_688404956648154_8434195216933583478_n.jpg 368782308_688404919981491_2315737674238141017_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง