369207037_687873056701344_2586627422644591418_n.jpg

โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่ 2 เวทีสร้างความเรียนรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับระดับตำบล และระดับอำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง โดยมีนายดวงแก้ว ไชยเมืองชื่น นายกเทศมนตรีตำบลเสริมซ้าย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมูลนิธิชุมชนลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะ EF ซึ่งสมอง EF คือช่วงปฐมวัย 0- 6 ขวบต่อจากนั้นจะพัฒนาได้จนถึงอายุ 25 ปี และจะคงระดับไปตลอดชีวิต เมื่อเด็ก ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้และนำไปปฏิบัติได้นั้น จะส่งผลทำให้ความสามารถระดับสูงของสมองและจิตใจในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้ การพัฒนา EF ที่ถูกต้อง ถูกจังหวะเวลา จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ในการสร้างให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น จะช่วยส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะการเรียน การทำงาน หรือแม้กระทั่งการเข้าสังคม เพราะทักษะนี้จะช่วยให้สามารถรับมือ ปรับตัว และจัดการกับสภาพแวดล้อม คน หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี
 
369185678_687874096701240_1164530998599224503_n.jpg 369186445_687873476701302_5136938033828081918_n.jpg 369189236_687874113367905_2705669319907317132_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง