367457458_687153006773349_7931617291345174255_n.jpg

 

โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 164 จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน ครั้งที่ 164 โดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดลำปาง กำหนดจัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 164 ระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้คนพิการได้รับขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม
ในการนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ กล่าวแนะนำมูลนิธิขาเทียมฯ นายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดฯ พร้อมเยี่ยมชมการบริการทำขาเทียมดังกล่าว.
 
367439169_687152613440055_3294487690339596578_n.jpg 367437875_687152503440066_2513666653599431975_n.jpg 367012701_687152826773367_6247911025745384563_n.jpg
 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง