367471233_686665023488814_8010318986476903946_n.jpg

ประชุมวิชาการสมุนไพรล้านนาและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดลำปาง

และมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมุนไพรล้านนาและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดลำปางและมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1,000 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
♦️กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปางและกฎหมาย
♦️กล่าวรายงานโดย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
🔷โดยนางทิพา ปวีณาเสถียร ส.ส.ลำปาง เขต 1 นายชลธานี เชื้อน้อย ส.ส.ลำปาง เขต 3 ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายกสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม.และประชาชนผู้สนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง
📣📣องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง จัดงานระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 👉♦️♦️เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ในการดูแลสุขภาพ รักษาโรค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
🔷ภายหลังพิธีเปิด คณะผู้จัดได้นำประธานในพิธีพร้อมคณะเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
🟣 เวลา 11.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ร่วมการ
เสวนาวิชาการ "การขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง ร่วมกับ
✅นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
✅นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
✅นางสาวกิตติยา ขันทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
💥การเสวนาในหัวข้อดังกล่าว รวมทั้งหัวข้ออื่นๆและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานล้วนมีประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน รวมถึงการพัฒนาสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดลำปาง เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพและการพัฒนาจังหวัดลำปางอย่างยิ่ง.
 
368736630_686675293487787_5097774852792395095_n.jpg 368742977_686675363487780_5599021054532897830_n.jpg 368825484_686675940154389_6002588105393267007_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง