367446442_686203573534959_4534517409307490043_n.jpg

การประชุมวิชาการสมุนไพรล้านนาและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดลำปาง มหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2

 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกอบจ.ลำปาง เปิด soft opening การประชุมวิชาการสมุนไพรล้านนาและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดลำปางและมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ณ ลานชั้น 1 อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปางกล่าวรายงาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายกสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง ผู้ร่วมประชุมวิชาการฯ ตลอดจนประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง
👉ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประชุมวิชาการรูปแบบเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ
♦️ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง
♦️นวัตกรรมด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยของผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง
♦️นวัตกรรมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรทางการแพทย์
♦️การเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง
♦️การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ
👉 พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย 🔷นิทรรศการด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและเครือข่ายโรงพยาบาล 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบ 🔷การจัดแสดงนิทรรศการสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง🔷การให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย การนวดไทย นวดจับเส้น การพอกเข่าและการพอกตาด้วยสมุนไพร การสักยา การจ่ายยาสมุนไพร ฯลฯ
 
368011568_686209150201068_2244042977434819048_n.jpg 367456352_686209473534369_7925833628690709900_n.jpg 367481845_686209716867678_542145642702323825_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง