368022842_685596980262285_7019656225891219486_n.jpg

อบจ.ลำปางร่วมกิจกรรม “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ทะ

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่”ณ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ
การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดบูธนิทรรศการ และให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การรับชำระภาษีแล้ว ทั้งนี้ยังมีการให้ความรู้สำคัญที่ประชาชนทุกคนควรรู้ อาทิ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง ซึ่งผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สามารถขอรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้ รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของ อุทยานธรณีลำปาง (Lampang Geopark โดยได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น และมีเป้าหมายที่จะผลักดันเพื่อก้าวสู่อุทยานธรณีระดับประเทศตามหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่มีชุมชนเป็นรากฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
368254212_685598113595505_8951682455788142503_n.jpg 368027592_685597840262199_1341133003773876395_n.jpg 368018438_685598363595480_7645195927608480164_n.jpg
 
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง