367979041_684875660334417_3154733830514820361_n.jpg

ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2566

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวล 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดฯ

 

368026222_684876067001043_4478281973830880995_n.jpg 367967540_684876300334353_7209517638579235595_n.jpg 368171771_684876437001006_9102270008868592599_n.jpg

 

 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง