346994043_931756311364369_131287471318174927_n.jpg

 

“โครงการก่อสร้างถนน”

 

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามงาน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะคา-บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่จำนวน 5,350 ตารางเมตร
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อประชาชน.
 
 
346837296_195763126252769_8973384234777381264_n.jpg 347254653_957515168996691_766802439347394442_n.jpg 347620692_1450403695762902_1811325667842110774_n.jpg
 
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง