346629479_6125647627524183_6530501876627140384_n.jpg

 

“โครงการขุดเจาะบาดาล”

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามงาน
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ประปาบ้านสันป่าป๋วย) บ้านปงคอบ ม.9 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ความลึก 100-150 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมปรับปรุงระบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อประชาชน.
 
347802381_201775889360983_1817774413248908841_n.jpg 347603031_271260215418140_8575331310712465943_n.jpg 347582448_265155179243186_1149601984998665975_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง