346069075_6182321738515527_281104072853504392_n.jpg

 

“โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน”

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามงาน
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างฌาปนกิจสถานแบบเปิด (เมรุเผาศพแบบเปิด) จำนวน 1 ชุด และห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง บ้านแม่หลง หมู่ที่ 1 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างลาน คสล. 1,800 ตารางเมตร หนา 0.125 เมตร พร้อมเมรุเผาศพ จำนวน 1 จุด และห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อประชาชน.
 
 
346264402_602888731777740_2208449788153103376_n.jpg 346049702_956509752037181_1871654710638638769_n.jpg 345889687_1393543778158882_8072923208178854625_n.jpg
 
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง