345309177_2001008370234723_2516385981447890615_n.jpg

 

“โครงการซ่อมสร้างถนน”

 

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามงาน
-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมอาคารประกอบ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว-บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร
-โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0036 บ้านหม้อ-บ้านสันทราย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร
-โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง-บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผิวจราจรในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาผิวจราจรเพื่อประชาชน.
 
 
345274196_1708747396246085_83480596418114634_n.jpg 344863684_261749662915392_4346046435351600796_n.jpg 345583493_621796666208315_895716005840284551_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง