344543585_1201631604053568_4010173629842700243_n.jpg

 

“โครงการซ่อมสร้างถนน”

 

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามงาน
-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0029 บ้านจำค่า-บ้านวังยวม ช่วงบ้านจำค่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ-บ้านวังยวม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร
-โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0028 พหลโยธิน-วัดม่อนพญาแช่ ช่วงบ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร
-โครงการซ่อมสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0001 บ้านศาลาไชย-บ้านม่อนแสนศรี อำเภอแม่ทะ-อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผิวจราจรในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาผิวจราจรเพื่อประชาชน.
 
344377150_652288683407019_8663651932803421525_n.jpg 344550197_792599455745159_6563507936240426838_n.jpg 344568948_791364665751371_1187365965739452159_n.jpg
 
 
 
ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง