344011799_536286285249204_6480430383971851533_n.jpg

 

"กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง"

 

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้ามอบเช็คหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566
1. นายวัน ฟ้าคำตัน ผู้สูงอายุผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว งบประมาณที่ขอรับสนับสนุน 40,000 บาท ผู้มารับ เทศบาลตำบลน้ำโจ้
2. นายบุญหล้า ลาวผาบ พิการทางการเคลื่อนไหว งบประมาณที่ขอรับสนันสนุบ 40,000 บาท ผู้มารับ เทศบาลตำบลน้ำโจ้
3. นางสาวนอม สายสุวรรณ พิการทางการมองเห็น งบประมาณที่ขอรับสนับสนุน 40,000 บาท ผู้มารับ เทศบาลตำบลแม่ทะ
4. นายมานัส เครือสุวรรณ ผู้สูงอายุ มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว งบประมาณที่ขอรับสนับสนุน 40,000 บาท ผู้มารับ อำเภอแม่ทะ
5. นายช่วง เครือชัยแก้ว พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย งบประมาณที่ขอรับสนับสนุน 40,000 บาท ผู้มารับ อำเภอเถิน
6. นายติด ชุมพูศรี พิการทางการเคลื่อนไหว งบประมาณที่ขอรับสนับสนุน 40,000 บาท ผู้มารับ อำเภอเถิน
7. นางคำมูล สุยะเรือน พิการทางการเคลื่อนไหว งบประมาณที่ขอรับสนับสนุน 40,000 บาท ผู้มารับ อำเภอเถิน
 
 
344355254_1589848001515550_8847458263882614493_n.jpg 344341941_624735749193558_7037971086086723514_n.jpg 344725380_1336121036969740_1850462720793145844_n.jpg
 
 
ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง