343951957_619523069735289_2419297490242738915_n.jpg

 

งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๖

 

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางมอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๙ รูปและพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปางมอบหมายให้นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญรอง ผวจ.ลำปางเป็นประธานในพิธี นายควง ใสแจ่ม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน
📌ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย
👉พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป
👉พิธีมอบเกียรติบัตร ลูกจ้าง/พนักงานดีเด่นของสถานประกอบกิจการ
👉การแข่งขันกีฬามหาสนุก จำนวน ๑๐ ฐาน
👉กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายแรงงานจังหวัดลำปาง
 
343441419_1928563807536876_5742863153831545113_n.jpg 343787148_612687950784331_5939462358035842071_n.jpg 343604246_259205506471541_2770960561809256172_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง