343760775_950226013068729_7311520874290814290_n.jpg

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมาง   กูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

 

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง มีพระจินดารัตนภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา
 
343768117_120140217725646_4670239651218257209_n.jpg 343775085_619183846764257_4179622391478314387_n.jpg 343743708_789224436118309_3072693854384076984_n.jpg
 
ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง