343145705_187066860874482_7913678157983300531_n.jpg

 

"ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน"

 

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ณ วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ทำบุญ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต และฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย นำพาไปสู่ความสงบแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 
  343935282_181530531444906_7736242647846297961_n.jpg 343448470_614473937227351_4331469556445091836_n.jpg 343439358_761741199076600_8598140520919521714_n.jpg
 
 
ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง