343225377_763186238699019_2027644334844980106_n.jpg

 

“โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล”

 

วันพธที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 1 และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตรวจติดตามงาน
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านหลุก ม.2 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รายละเอียดโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ความลึก 100-150 เมตร หรือมีปริมาณน้ำ 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมปรับปรุงระบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำบาดาลในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อประชาชน.
 
343365967_117042728013286_8228601255685726086_n.jpg 343427383_920596362537398_8048298486163461074_n.jpg 343444669_259618853167731_6346843775873585421_n.jpg
 
ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง