341624779_908208537058367_5800245939950861440_n.jpg

 

นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางเข้าพบเพื่อขอพรเนื่องใน

ประเพณีปีใหม่เมืองหรือวันสงกรานต์

 

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายบุญศักดิ์ ชัยสุธิวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายปรีชา ศรีมาลา นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง นายมานัส อนันตกิจไพบูลย์ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และยั่งยืน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) พร้อมคณะ เข้าพบ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อขอพรเนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองหรือวันสงกรานต์

341864865_2064461107083421_7711943760510405023_n.jpg 341626822_1596464514156063_2728848194454511508_n.jpg 341683494_252868300462968_7221005461130432735_n.jpg

 

 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง