ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (เพิ่มเติม)


pdf lnd thumb