ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร


pdf lnd thumb