ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร 

pdf lnd thumb