216909889_6183186865054838_8586039678894234241_n.jpg
 
#ด้วยความห่วงใย นายก"ตวงรัตน์"พร้อมคณะผู้บริหารมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
หลังพบการระบาดในพื้นที่อำเภอวังเหนือ
     วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 ซึ่งได้เกิดคลัสเตอร์เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นมา
     โดยนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
     โดยนางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ เขต 1 และนายชาตรี พิทยาดำรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ เขต 2 เป็นผู้ประสานขอรับการสนับสนุนฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
     นอกจากนี้ยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ถูกกักกันเข้าข่ายผู้ติดเชื้อผู้เฝ้าระวังและสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุมในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ
     นายก อบจ.ลำปางมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพรระบาดของโรค Covid-19 ที่เกิดขึ้น โดยได้สอบถามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ด้วยความเป็นห่วง และยินดีที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งได้ฝากความห่วงใยไปไปถึงประชาชนในพื้นที่ โดยหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว.
 
216836430_6183199691720222_2155305483409032990_n.jpg  214738675_6183185471721644_8172889758924278593_n.jpg  216800418_6183204098386448_2745222433001494091_n.jpg
217083840_6183191398387718_7640873131063216108_n.jpg  217145486_6183195211720670_8520534152844665196_n.jpg  217367234_6183210358385822_5902054515693876904_n.jpg
217135334_6183205051719686_3698276775863699811_n.jpg  217787835_6183211778385680_5119994989128438449_n.jpg  217944201_6183190845054440_4592219294062131679_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง