216080615_6178187528888105_5183257645248365440_n.jpg
 
     นายก อบจ.ลำปาง มอบเลขาฯ ตรวจติดตามโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0036 บ้านหม้อ - บ้านสันทราย
     วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ลำปาง ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0036 บ้านหม้อ - บ้านสันทราย ช่วงบ้านหม้อ ม.12- บ้านโฮ่งทะล้า ม.11 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
     ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
 
213934438_6178225458884312_1209347564023336774_n.jpg  216189599_6178187178888140_910982895622936575_n.jpg  216518445_6178188302221361_7944691803575970778_n.jpg
216406859_6178187262221465_4992289058165656325_n.jpg  216941762_6178188075554717_8335336407888459950_n.jpg  217397316_6178187932221398_2316129140183708018_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง