191393699_5948443068529220_6293709298808038210_n.jpg

 
📌📌อบจ ลำปาง พร้อมสนับสนุนให้จังหวัดลำปางมีวัคซีนทางเลือกเพื่อดูแลประชาชน โดยได้เตรียมทุ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน Sinopharm จำนวน 100,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
📌📌ซึ่งในขณะนี้ได้สั่งจองวัคซีนไว้แล้ว เหลือเพียงรอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทย และ ศบค. เพื่อยืนยันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนและให้บริการแก่ประชาชนได้
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel