hls64.jpg

ประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่สะเลียม ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
 
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่สะเลียม
ในท้องที่ตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา และตำบลนายาง ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เนื้อที่ประมาณ 26,007 ไร่ เป็นพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่สะเลียม
 
img0250.jpg
 
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel