178460301_5772434772796718_6153349625339774583_n.jpg
 
นายก”ตวงรัตน์” ลงพื้นที่ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา ตรวจฝายห้วยแม่อิม บ้านหาดปู่ด้าย
และสำรวจพื้นที่ค้นพบซากฟอสซิลมนุษย์ดึกดำบรรพ์ “มนุษย์เกาะคา” และถ้ำผาบ่อง
 
     วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าสำรวจฝายห้วยแม่อิม บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1
ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อท่อส่งน้ำฝายห้วยค่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
 
     โดยนายมิตร ธรรมวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชวนิต จันทรสุรินทร์ นายก อบต.นาแส่ง กำนันสวง อินทิ และคณะผู้บริหาร อบต.นาแส่ง นำคณะสำรวจฝายห้วยแม่อิม ซึ่งหลายหน่วยงานได้ร่วมกันสร้างโครงการ “คน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ฝายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี 2562 โดยเป็นจุดเชื่อมต่อกับฝายหัวยค่า แต่ยังขาดท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตร ราษฎรจึงทำหนังสือประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังอบต.นาแส่ง แต่หน่วยงานดังกล่าวมีงบประมาณจำกัด จึงประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อท่อส่งน้ำ
มายัง อบจ.ลำปางเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่
 
นอกจากการสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรแล้ว ยังได้สำรวจสถานที่ค้นพบซากฟอสซิลมนุษย์ดึกดำบรรพ์
“มนุษย์เกาะคา”ต.นาแก้ว ซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานาน และถ้ำผาบ่องหรือเขาส่องกระจก ต.นาแก้ว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหาแนวทางในการพัฒนา
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรณี และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดลำปางต่อไป.
 
178059158_5772435952796600_1956691867689092181_n.jpg  178090659_5772435166130012_2220159107984386016_n.jpg  178524832_5772435142796681_4432018419004055291_n.jpg
178565104_5772435326129996_3093366018286538304_n.jpg  173328435_5772435519463310_2111314646103685536_n.jpg  178140495_5772434386130090_8507491408328988134_n.jpg
178498949_5772435076130021_5852558397168059680_n.jpg  178173023_5772435366129992_1323944613031860495_n.jpg  173468394_5772434819463380_4512595807411840289_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel