_6._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg

     วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 อบจ.ลำปาง ประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​ (ITA) โดยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในส่วนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) ของ อบจ.ลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

_19._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg  _5._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg  _18._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg

_2._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg  _8._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg  _17._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg

_11._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg  _14._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg  _4._ประชุมITA_๒๑๐๔๒๓.jpg

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์
ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel