S__2719763.jpg
 
อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
     วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. อบจ.ลำปาง โดยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง.
 
_DSC4124.JPG  _DSC4119.JPG  _DSC4143.JPG
_DSC4146.JPG  _DSC4115.JPG  _DSC4141.JPG
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel