170546008_5679768388730024_919443785029294089_n.jpg
 
รองฯ พิษณุพล ร่วมประชุมหารือโครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ
     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมการดำเนินโครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริษัท ภัตรานครเขลางค์ ปิโตรเลียม จำกัด อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีนางเขมฤดี จันทร์ดง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ
 
ถือเป็นการบูรณาการและหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดลำปาง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินโครงการฯ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ลป.1 (บางส่วน) ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เป็นการนำที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์เกินความจำเป็นและหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์มาขับเคลื่อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการปลูกป่า ปรับสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน.
 
170950705_5679768782063318_996106963484524092_n.jpg  170947028_5679768488730014_3506326751918324144_n.jpg  171177597_5679768542063342_8019469964847315495_n.jpg
171176269_5679768642063332_996052830126845567_n.jpg  172078582_5679768615396668_7876057054299787934_n.jpg  170693754_5679768498730013_6595372212662824225_n.jpg
ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel