169725089_5678448335528696_6967481904792020456_n.jpg
 
รองปลัด อบจ.ลำปางร่วมพิธีบวงสรวงงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔
     วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔
ณ บริเวณสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ลานศาลหลักเมืองลำปาง โดยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ลำ​ปาง
เป็นประธานในพิธี
 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรัก ความภูมิใจ
การอนุรักษ์และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่จังหวัดลำปาง จึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และเครือข่ายวัฒนธรรม จัดงาน“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง”ในวันที่ ๑๐ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และลานศาลหลักเมืองลำปาง
 
169610724_5678509345522595_6006362740101034753_n.jpg  169713158_5678509752189221_7539066403652758049_n.jpg  169492849_5678510212189175_1877921526189708515_n.jpg
169551365_5678509768855886_3235275989505310484_n.jpg  169990145_5678510088855854_6018704390590710716_n.jpg  169548653_5678508122189384_6873409036730218787_n.jpg
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel