IMG_7451.JPG

     วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. อบจ.ลำปาง ประชุมรับฟังการชี้แจงการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่ โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง

IMG_7416.JPG  IMG_7415.JPG  IMG_7406.JPG

IMG_7399.JPG  IMG_7428.JPG  IMG_7417.JPG

IMG_7421.JPG  IMG_7455.JPG  IMG_7436.JPG

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel