169680400_5678211795552350_3877414814077187282_n.jpg
 
รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
     วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง และศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน เป็นประธาน ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง.
 
169426893_5678212162218980_3037163664060370708_n.jpg  169455095_5678214278885435_8063441313328876218_n.jpg  169922419_5678214358885427_2093808686203896794_n.jpg
169635722_5678211788885684_2952695977279226242_n.jpg  169675377_5678214245552105_6386184885149087220_n.jpg  167638974_5678214518885411_4069510529190376926_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel