168925419_5665216380185225_1597433027546783163_n.jpg
 
นายกอบจ.ลำปางเปิดงานอนุรักษ์ผ้าซิ่น สืบสานอาหารล้านนา
     วันที่ 6 เมษายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ผ้าซิ่น สืบสานอาหารล้านนา
จัดโดยสมาคมสตรีนครลำปาง โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บ้านพุทธทอง หมู่บ้านพรรณี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 
     งานอนุรักษ์ผ้าซิ่น สืบสานอาหารล้านนา เป็นการแสดงพลังสตรีจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ภายในงานมีการส่งเสริมอนุรักษ์การนุ่งซิ่นของสตรีชาวลำปาง การสืบสานอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านล้านนา
การจัดเวทีเสวนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผ้าซิ่นในล้านนา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการทอผ้าของสตรีชาวลำปางกลุ่มต่างๆ
นับเป็นการส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาของบรรพชนชาวลำปาง ให้คงอยู่คู่เมืองลำปาง
 
169052370_5665217313518465_3684335819274129156_n.jpg  169083763_5665216343518562_9200523868258094422_n.jpg  169065466_5665217290185134_6290311235048118314_n.jpg
169068745_5665216363518560_7120244755955681391_n.jpg  169076011_5665216723518524_2199112630550751710_n.jpg  168922289_5665229883517208_3974546214686360846_n.jpg
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel